Astrid Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 24:3 (aktuellt nummer) 20 oktober 1967 - 7 juli 1969
Hårderup 24:2 (aktuellt nummer) 20 oktober 1967 - 5 september 1969