Asta Viola Olsson och Hanna Sonja Antonia Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:7 (avregistrerat nummer) 22 augusti 1956 - 27 juni 1978
Hårderup 4:19 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 22 augusti 1956 – 27 juni 1978
Hårderup 2:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 22 augusti 1956 – 27 juni 1978
Hårderup 2:6 (aktuellt nummer) 22 augusti 1956 - 27 juni 1978