Asta Inga Linnea Persson, Sten Åke Bruno Persson och Rut Gertrud Gunbritt Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 december 1956 – 8 december 1956