Välj en sida

Arvid Åkesson och Svea Åkesson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:20 (avregistrerat nummer) 3 juni 1944 - 28 februari 1973
Starrarp 3:17 (avregistrerat nummer) 3 juni 1944 - 28 februari 1973
Starrarp 3:8 (avregistrerat nummer) 3 juni 1944 - 30 juli 1952
Starrarp 3:7 Grönalund (avregistrerat nummer) 3 juni 1944 - 30 juli 1952