Arvid Månsson och Else Isaksdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:3 (avregistrerat nummer) 18 januari 1833 - 11 september 1863

Arvid Månsson var född i Vallarum den 13 januari 1791 och han var son till Måns Nilsson och hans hustru Kirstina Mårtensdotter. Arvid gifter sig med Else Isaksdotter som var född den 3 oktober 1805 i Sniberup. Else var dotter till Isac Olsson och hans hustru Bolla Tykasdotter. Familjen är bosatt på Starrarp nr 1 och där Arvid avlider den 15 april 1865 i en ålder av 74 år och där Else avlider den 5 december 1866 i en ålder av 61 år.

Fastebrev den 18 januari 1833 å 19/336 mantal (Starrarp 1:3)
Fastebrev den 3 november 1833 å 19/336 mantal (Starrarp 1:3)

Bouppteckning efter Arvid Månsson som avled i Starrarp den 15 april 1865.

Den 26 april 1865 förrättades bouppteckning efter Arvid Månsson i Starrarp som avled den 16 april 1865 och efter sig lämnade förutom änkan Else Isaksdotter barnen:
sonen Nils
sonen Måns
sonen Hans
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 414 riksdaler medan skulderna var 108 riksdaler vilket ger en behållning i dödsboet på 305 riksdaler.

Bouppteckning efter Else Isacsdotter som avled på Starrarp nr 1 den 5 december 1866.

Den 10 december 1866 förrättades bouppteckning efter änkan Else Isaksdotter på Starrarp nr 1 och som avled den 4 december 1865 och efter sig lämnade barnen
sonen Nils
sonen Måns
sonen Hans
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 197 riksdaler och skulderna var på 102 riksdaler vilket ger en behållning i dödsboet på 94 riksdaler.

Barn

NamnBeskrivning
Nils född 14 september 1832 i Starrarp. Nils flyttar till Starrarp nr 10 1861.
Olafödd 8 januari 1836 i Starrarp. Ola avlider den 9 april 1852 i scharlakansfeber.
Månsfödd 17 november 1838 i Starrarp. Måns flyttar till Öved 1854.
Hansfödd 20 mars 1844 i Starrarp. Hans flyttar till Starrarp Nr 2 1861 där han jobbar som dräng.