Artur Lundh och Margit Lundh

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 23:27 (avregistrerat nummer) 11 februari 1942 -11 april 1964
Fränninge 23:26 (avregistrerat nummer) 21 mars 1953 - 11 april 1964
Fränninge 23:25 (avregistrerat nummer) 21 mars 1953 - 11 april 1964
Fränninge 23:24 (avregistrerat nummer) 21 mars 1953 - 11 april 1964
Bjälkhult 1:42 Bjälkhults affär (aktuellt nummer) 1 november 1978 -