Artur Löfvall

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:15 (aktuellt nummer) 14 mars 1956 - efter 1996
Hårderup 4:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 mars 1956 – efter 1996

Artur Georg Löfvall var född den 1 april 1911 i Västra Torsås och han var son till Gottfrid Jönsson Löfvall och hans hustru Anni Maria Löfvall. Artur kom till Hårderup nr 4 1956 och tog över gården. Även hans föräldrar var med i flytten. Han förblev ogift och han bor kvar i Hårderup nr 4 fram till sin död den 18 maj 2000.