Artur Holger Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:41 (aktuellt nummer) 17 december 1945 -
Vallarum 8:40 (aktuellt nummer) 17 december 1945 - 21 juni 1967
Vallarum 8:39 (avregistrerat nummer) 17 december 1945 -
Vallarum 8:13 (avregistrerat nummer) 17 december 1945 -
Vallarum 8:11 (avregistrerat nummer) 17 december 1945 -

Artur Holger Johansson var född den 17 april 1920 i Vallarum. Artur Holger Johansson var ogift hela och han var bosatt i Vallarum nr 8. Artur Holger tar över driften av föräldragården. Han avlider den 17 juli 1992.