Artur Brännström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:56 (aktuellt nummer) 12 december 1967 - 12 juni 1974