Artur Birger Andersson och Nelly Elvira Andersson, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:3 (aktuellt nummer) 18 juni 1929 - 24 mars 1971

Artur Birger Andersson var född den 26 januari 1905 i Långaröd och han var son till hemmansägaren Anders Nilsson och hans hustru Johanna Andersdotter på Farhult nr 2. Artur Birger gifter sig den 19 april 1930 med Nelly Elvira Olsson född den 3 april 1907 i Vallarum och hon var dotter till åbon på Vallarum nr 8 Ola Nilsson och hans hustru Anna Mårtensson. Familjen är senare bosatt på Skolgatan 37 i Sjöbo och där Artur Birger avlider den 2 mars 1981 och där Nelly Elvira avlider den 9 november 1991.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 6,6 hektar vara 6,3 hektar var åkermark. Utav åkermarken var 1944 1,5 hektar täckdikad med tegelrör. Det fanns gödselstad byggd av cement samt även urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner. Det var indraget vatten i både boningshus och i stallarna samt att det fanns elektricitet för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Siv Elsiefödd den 10 december 1930 på Lunds BB.
Kurt Sigvardfödd den 30 januari 1935 i Fränninge.
Anna Gunn Brittfödd den 18 juli 1939 i Fränninge.
Margareta Majvy Birgittafödd den 7 maj 1945 i Hörby BB.