Nils Hansson och Boel Larsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:16 (aktuellt nummer) 7 september 1885 - 29 september 1930
Hårderup 5:1, Torp 6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1901 -

Marken i Skumparp om knappt ett tunnland lät Mårten Jönsson år 1885 avstycka och överlåta till Nils Hansson. En del av denna mark hade ursprungligen varit grustäckt. Nils Hansson hade sina åkrar i angränsande Hårderup, mark som var torp under Hårderups boställe, som Nils arrenderade. Nils Hansson var kunnig på det mesta och hjälpte traktens lantbrukare med varjehanda göromål. Hans stensättning av gödselstäder (platser) med kullersten var vida känt i bygderna. Ett sådant praktexemplar finns än idag på Grönalunds gård. Nils Hansson var född i Fränninge den 25 februari 1854 och gift med Boel Larsdotter född 5 januari 1858 i Lövestad. Familjen kom från Fränninge nr 18 1884. Nils var åbo och plåtslagare. Inneboende arbetaren Jöns Hansson född 1863 i Fränninge flyttade till Amerika. Drängen Sven Hansson född 27 juli 1866 inflyttad 1886 och utflyttad 1889 till Hörby. Nils Hansson avlider den 12 augusti 1930 och Boel flyttar samma år till ålderdomshemmet i Fränninge och där hon avlider den 27 juli 1931. Sonen Elof Nilsson tar över gården efter sin fader Nils Hansson och bor med sin familj på Hårderupsdelen.

Bouppteckning efter Nils Hansson som avled i Skumparp den 12 augusti 1930.

Bouppteckning efter Boel Hansson född Larsdotter som avled i Skumparp den 27 juli 1931.

Barn

NamnBeskrivning
Johan Fredrikfödd 23 november 1882 i Bjärsjölagård i Östra Kärrstorp. Avlider 5 april 1901 i Skumparp, ingen dödsorsak angiven.
Johannafödd 21 mars 1884 i Fränninge. Flyttar till St Petri i Malmö 1901. Johanna Malmstén, född Nilsson gifter sig den 26 november 1911 med Gottfrid Anshelm Malmstén född i Helsingborg den 19 februari 1888. Familjen flyttar till Stockholm och bor på Sankt Mickelsgatan 123 i Hägersten och där Johanna avlider den 28 november 1949. Gottfrid Anshelm var snickare i Katarina församling i Malmö vid vigseln i Fränninge. Han avlider i Hägersten den 20 juli 1977.
Olof Sigfridfödd 31 december 1885 i Hårderup. Avlider 20 april 1892 i Hårderup utan angiven dödsorsak.
Anna Elidafödd 27 april 1887 i Skumparp. Avlider 25 oktober 1887 i Skumparp i en ej angiven dödsorsak.
Annafödd 26 maj 1888 i Skumparp. Flyttar till St Petri i Malmö den 6 november 1903. Anna Nilsson förblev ogift och bodde på Starrarp 3:6 och hon avlider den 18 april 1969.
Nilsfödd 22 november 1889 i Skumparp. Flyttar till St Petri i Malmö den 1 maj 1916. Nils Nilsson gifter sig den 10 mars 1928 med Anna Walborg Nilsson, född Hjalmar. Familjen är bosatt på krutmeijersgatan 8 i Malmö. Anna Walborg var född den 3 januari 1897 i Övraby. Anna Walborg avlider den 28 november 1954 och Nils bor kvar på samma adress fram till sin död 10 september 1973.
Andersfödd 21 januari 1891 i Skumparp. Flyttar till St Petri i Malmö den 10 november 1908. Anders Nilsson gifter sig den 30 oktober 1915 med Nanna Cornelia Nilsson född den 17 november 1892 i Norra Skrävlinge. Familjen är bosatt på Nobelvägen 147 A i Malmö och där Anders avlider den 14 maj 1970. Senare är Nanna Cornelia bosatt på S Klockspelsvägen 1 B i Malmö och hon avlider den 7 april 1983.
Frida Oliviafödd 4 september 1892 i Skumparp. Flyttar till Caroli i Malmö den 18 november 1909. Frida Olivia Ottosson, född Nilsson gifter sig med Oscar Emil Ottosson född den 29 januari 1889. Familjen är bosatt i Katarina församling i Stockholm och där Oscar Emil avlider den 4 februari 1944. Senare är Frida Olivia osatt på Bjulevägen 38 NB i Enskede och hon avlider den 13 juni 1971.
Oloffödd 13 februari 1894 i Skumparp. Avled den 25 mars 1895 i Skumparp i en ej angiven dödsorsak.
Emma Mariafödd 18 augusti 1895 i Skumparp. Flyttar till Saxtorp den 8 november 1915. Emma Maria Johansson, född Nilsson gifter sig och är folkbokförd i Västerstad i Hörby. Emma maria avlider den 12 maj 1981.
Eloffödd 29 november 1896 i Skumparp. Flyttar till St Petri i Malmö den 21 maj 1916. Elof Nilsson gifter sig den 2 november 1918 med Karin Nilsson född den 28 januari 1892 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt i Starrarp nr 10 i Fränninge församling. Karin avlider den 18 mars 1979 och Elof avlider den 7 november 1979.
Tekla Mathildafödd 8 augusti 1898 i Skumparp. Flyttar till pag 108 1922. Tekla Mathilda Brandt gifter sig den 15 april 1922 med Edvard Henning Brandt född den 13 februari 1892 i Lövestad. Familjen är bosatt på Fränninge nr 31 och där Tekla Mathilda avlider den 23 januari 1976. Edvard Henning är senare bosatt på Fränninge nr 7, Pensionärshemman där han avlider den 28 maj 1979.
Otto Ernfridfödd 16 juni 1900 i Skumparp. Avled den 1 maj 1901 i Skumpar i en ej angiven dödsorsak.