Arrendator Nils Andersson och Karna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 5:1, Torp 4 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1869 - 1881

Nils Andersson föddes i Vollsjö den 8 september 1821 och var gift med Karna Nilsdotter född den 24 februari 1830 i Tolånga. Familjen kom från Långaröd 1869. Karna var dotter till Nils Olsson och hans hustru Ingar Persdotter i Eggelstad. Nils var son till Anders Nilsson och Hanna Olsdotter i Vollsjö.
Nils Andersson avlider den 16 augusti 1881 i en ålder av 59 år 11 månader och 8 dagar. Karna Nilsdotter avlider den 6 november 1905.

Bouppteckning efter Nils Andersson som avled i Hårderup den 16 augusti 1881.

Bouppteckning efter Karna Nilsdotter som avled i Hårderup den 6 november 1905.

Barn

NamnBeskrivning
Jönsfödd 1 maj 1856 i Ö Sallerup. Flyttar till Västerstad 24 oktober 1874. Tillbaks 10 november 1879. Till Västerstad igen 22 mars 1880. Jöns gifter sig den 3 december 1880 med Tilda Rasmusson född den 8 januari 1859 i Reslöv. Jöns och Tilda är skrivna på Sebbarp nr 4 i Högseröd och där Jöns avlider den 31 maj 1916. Tilda flyttar så småningom in på Högseröd nr 10:17 vilket är ålderdomshemmet och där hon avlider den 27 maj 1955.
Pehrfödd 15 april 1860 i Ö Sallerup. Flyttar till Östraby 24 oktober 1875.
Nilsfödd 1 juni 1862 i Ö Sallerup. Nils var krympling och dog den 3 januari 1907.
Augustfödd 27 augusti 1864 i Ö Sallerup. Flyttar till Amerika den 5 maj 1882.
Johannesfödd 14 januari 1873 i Hårderup. Dog 9 december 1885 i en ålder av 12 år, 10 månader och 25 dagar.
Olafödd 9 juni 1855 i Ö Sallerup. Kom tillbaks från Håstad 10 november 1879 och flyttar till Östraby 1 december 1897.