Arrendator Johannes Sjöberg och Kerstina Åkesdotter och Elna Svensdotter

Pistolsmeden Johannes Sjöberg var född Johannes men kallade sig även Johan Nilsson Sjöberg och föddes i Bönarp, Skärstad utanför Jönköping. Han föddes den 3 juni och döptes den 5 juni 1782 och var son till Nils Johansson och hans hustru Karin Jönsdotter. Johannes gifte sig den 28 december 1808 med Kerstina Åkesdotter född i Tattarp, Östra Sallerup den 1 oktober 1768. När dom gifte sig 1808 var dom bosatta i Hårderup. Kersti Åkesdotter avled den 19 april 1834 i Hårderup nr 5 utav lungsot och begravdes den 27 april.
Efter att första hustrun avlidit gifter Johannes om sig den 21 februari 1835 med pigan Elna Svensdotter i Hårderup. Elna var född 21 augusti 1807 i Starrarp nr 3 och var dotter till åbon Sven
Månsson och han hustru Bolla Olasdotter.
1942 flyttar familjen till Starrarp nr 3:5, 9/64 mantal, vilken Elna erhållit i arvslott. Dom bor här
fram till då Johannes avlider den 26 maj 1847 i Starrarp nr 3 och begravdes den 31 maj 1847 i
en ålder av 65 år. Elna och dottern Ingar flyttar till Kärrstorp 1848 och bosätter sig i ett gatuhus
i Alestad nr 19. Bor kvar här fram till 1857 då hon flyttar till Kärrstorp nr 3 och gifter sig med
Ola Nilsson.

Barn

NamnBeskrivning
Magnusfödd 18 mars 1796 i Hårderup. Flyttar till Smedstorp 1815. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad.
Åkefödd 10 november 1805 i Hårderup. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad.
Ingvarfödd 20 april 1801 i Hårderup. Kerstis barn med Anders Jönsson Rundblad.
Nils Petterfödd 30 december 1809 i Hårderup. Kerstis barn med Johannes Sjöberg.
Ingar Johannesdotter född 29 september 1829 i Starrarp. Elnas barn med Johannes.