Arrendator Johan Larsson och Emma Kvist

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 5:1, Torp 2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1905 - 1921

Torparen Johan Larsson föddes den 31 augusti 1875 i Fränninge och gifte sig den 13 maj 1905 med Emma Kvist, född den 6 juli 1881 i Långaröd. Johan kom från Fränninge nr 18 där han arbetade som dräng 1898 – 1905. Dessförinnan jobbade han som dräng på Fränninge nr 28 under perioden 1893 – 1898. Johan växte upp på Fränninge nr 20 hos fadern Åbon Lars Johansson, född 31 maj 1829 och modern Bengta Svensson född 15 februari 1838. Emma flyttade från Långaröd den 31 december 1902. Hon jobbade som piga hos arrendator Anders Persson på Hårderup nr 9. Emma var dotter till åbon på Öneköp nr 4 Kristoffer Kvist och hans hustru Anna Nilsdotter.

Dom fick inga egna barn utan skaffade ett fosterbarn.
Olga var dotter till husägaren och tunnbindaren Nils Petter Persson född 20 november 1871 i Bosarp och hans hustru Kersti Hansson, född 14 november 1871 i Andrarum. ”Johan Larsson och Emma Kvist ha upptagit ……. som sitt”. Olga kom från Hårderup nr 2 1920 och gifte sig sedan med Emil Mauritz Magnusson den 3 juni 1922. Johan Larsson avlider den 21 november 1921 i Hårderup utav tuberculos.
Emma Kvist avlider den 6 juni 1922 i Hårderup utav lungtuberculos.

Barn

NamnBeskrivning
Olga Bernhardina Larssonfödd 18 juni 1903 i Östra Sönnarsöv. Hon avlider den 29 februari 1928 i Brösarp nr 2 i Vollsjö.