Arrendator Emma Kvist

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 5:1, Torp 2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1921 - 1922

Emma Kvist arrenderar torpet efter makens död.