Arrendator C A Tornberg

Fanjunkare Carl Abraham Vallentin Thornberg, född 6 januari 1809 i Gladsax var son till
kronolänsman David Tornberg och hans hustru Christina Brigitta Lettsson. C A Tornberg
kom till Fränninge 1842 som arrendator på bostället.

Med till Hårderup följde även modern änkefru Christina Tornberg och Carl Abrahams syskon
Anna och Robert Richard.

1857 flyttar familjen till Vallkärra norr om Lund där dom stanna ett år för att 1858 flytta till Östraby nr 11. Till Hårderup och sedan med på flytten till Vallkärra och Östraby fanns fru Mathilda Helena Hinze född 14 juli 1810. Dom gifte sig troligen 1853 i samband med att Mathilda flyttade till Hårderup.

Calr Abraham avlider i Lund den 16 april 1886 och hans hustru Mathilda Hinze avlider i
januari 1907 också i Lund.