Arrendator änkan Karna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 5:1, Torp 4 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1881 – 1904

Karna var änka efter arrendatorn Nils Andersson.