Arrendator / ägare Anders Persson och Johanna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 12:8 (avregistrerat nummer) 14 april 1932 - 4 augusti 1949
Hårderup 5:1, Torp 4 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1904 - 26 maj 1932
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 juli 1949 - 8 december 1951
Hårderup 1:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 juli 1949 - 8 december 1951

Anders Persson var född i Vanstad den 11 oktober 1874 och var son till drängen på Vanstad nr 28 Per Åkesson och hans hustru Bengta Johannisdotter Sandgren. Den 7 november 1896 gifter han sig med Johanna Nilsson född den 22 december 1871 i Ramsåsa nr 25 och han var dotter till åbon Nils Olsson och hans hustru Ingar Jacobsdotter. Anders med familj kom till Hårderup ifrån Lövestad den 8 november 1897 då Anders började arbeta som statardräng på Hårderup nr 9. Arbetade där fram till 1904 då han arrenderar torpet och som han 1932 köper loss ifrån staten. Familjen flyttar från Hårderup nr 12 till Hårderup 1:18 den 27 maj 1949. Familjen bor kvar på Hårderup 1:18 och där Johanna avlider den 5 april 1951 och Anders som avlider den 10 september 1963.

Vid jordbruksräkningen 1944 omfattade fasigheten totalt 11,1 hektar mark varav 9 hektar var åkermark. Till fastigheten fanns även 1,8 hektar skogsmark. 3 hektar utav åkermarken var täckdikad med tegelrör. Någon gödselstad eller urinbrunn byggd av cement fanns inte fastigheten. Man hade investerat i 4 olika jordbruksmaskiner. Det fanns inte vatten och avlopp indraget i boningshus eller stallar. Däremot fanns elektricitet indraget till belysning.

Bouppteckning efter Johanna Persson, född Nilsson som avled på Hårderup nr 1 den 5 april 1951.

Den 1 juli 1951 förrättades bouppteckning efter hustrun Johanna Persson på Hårderup nr 1, född den 22 december 1871 i äktenskap år 1896 med efterlevande maken hemmansägaren Anders Persson på Hårderup nr 1, avled den 5 april 1951 och efterlämnade såsom dödsbodelägare förutom änklingen Anders Persson, barnen:
dottern Frida gift med hemmansägaren Anton Nilsson, Hårderup nr 2
sonen Gottfrid Andersson, Hårderup nr 1, ogift.
dottern Gerda, gift med slaktaren Gösta Jönsson, Rinnebäck.
dottern Ingeborg, avliden men efterlämnat barnen:
sonen Kurt Evald, född 11 november 1931.
dottern Siri, Ingegärd, född 3 december 1935
I bouppteckningen upptogs fastigheterna Hårderup 1:18 och Hårderup 2:10 enligt lagfartsbevis den 6 juli 1949 och upptogs till taxeringsvärdet 7 500 kr. Dom total tillgångarna uppgick till 34 508 kr och skulderna uppgick till 1 970 kr vilket innebar att behållningen i dödsboet var 32 538 kr.

 

 

 

 

 

Barn

NamnBeskrivning
Frida Amaliafödd 7 februari 1897 i Lövestad. Flyttar till Saxtorp den 8 november 1915 och till Östra Kärrstorp 23 augusti 1919. Har också en oäkta dotter tillsammans med Nils Anton Nilsson, Margit Gunborg, född 18 januari 1917 i Hårderup. Frida Amalia och Nils Anton gifter sig den 9 augusti 1919 och flyttar till ett torp i Ahlestad 7 - 8. Nils Anton Nilsson var född den 29 november 1894 i Onslunda. Familjen var bosatt på Andréegatan 13 i Malmö Sankt Pauli församling. Nils Anton avlider den 10 maj 1970 i Malmö och senare så flyttar Frida Amalia till Fränninge nr 7 Pensionärshemmet och där hon avlider den 8 januari 1986.
Nils Richard Gottfridfödd 25 april 1899 i Hårderup. Nils Richard Gottfrid Andersson förblev ogift hela livet och han var senare bosatt på Hårderup nr 1 och han avlider den 26 april 1984.
Gerda Theodorafödd 24 januari 1901 i Hårderup. Flyttade till Odarslöf den 2 februari 1926. I Odarlöv bosätter hon sig på nr 8 "Östra Gård" och gifter sig med slakteribiträdet Nils Gösta Leonard Jönsson från Lunds landsförsamling. Dom flyttar redan i maj 1926 till Lunds landsförsamling. Familjen var senare bosatt på Stora Harrie 28:38, Harrievägen 21 och där Gösta Nils Leonard avlider den 9 december 1968. Senare flyttar Gerda Theodora till Sunnaväg 17 C i Kävlinge och hon avlider den 29 november 1987.
Ingeborg Beatafödd 20 oktober 1902 i Hårderup. Flyttar till Långaröd den 20 november 1922 för att arbeta som tjänarinna i Bräknahult. Ingeborg Beata Andersson gifter sig den 5 december 1925 med Emil Alfred Andersson som var född den 16 maj 1900 i Fränninge. Familjen var senare bosatt på Vollsjö 2:6 och där Ingeborg Beata avlider den 9 december 1949. Senare är Emil Alfred bosatt på Sjöbo nr 1 i Södra Åsums församling och han avlider den 27 juli 1986.