Arrendator Anders Nilsson och Kerstin Persson / Ingrid Charlotta Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 5:1, Torp 2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 oktober 1901 – 26 juli 1908

Anders Nilsson föddes i Ilstorp nr 7, Andrarum den 8 maj 1871 och han var son till åbon Nils Håkansson i Ilstorp och hans hustru Elsa Andersdotter Nils var född i Sankt Olof och Elsa född i Huaröd. Anders gifte sig den 24 mars 1898 med Kerstin Persson född i Sövde den 21 mars 1863. Kerstin var dotter till husmannen Per Mårtensson och hans hustru Ingar Larsdotter på Asmåsahus nr 2 i Sövde socken. Både Per och Ingar var födda i Sövde. Anders och Kerstin kom till Hårdrup från Ilstorp nr 7 i Andrarum där de ägde en fastighet om 1/2048 mantal. Familjen arrenderar torpet i Hårderup under 7 år och flyttar sedan till Östra Kärrstorp den 26 juli 1907. Anders jobbar som “arbetare”. Kerstin avlider i tuberkulos den 20 maj 1909 och begrovs i Fränninge kyrkogård den 28 maj 1909. Övriga familjen flyttar samtidigt tillbaka till Fränninge socken och Vallarum nr 3.
Efter Kerstins död gifter Anders om sig den 23 september 1910 med Ingrid Charlotta Andersson född den 9 mars 1875 i Nevishög och kom närmast ifrån Tollarp den 30 april 1910. Ingrid Charlotta hade två barn med till Vallarum. Tillsammans får Anders och Ingrid Charlotta två barn. Anders är husägare på Vallarum nr 3.
Anders avlider i Vallarum nr 3 den 21 november 1950. Ingrid Charlotta flyttar till Fränninge 27:18,
ålderdomshemmet och där hon avlider den 5 februari 1958.

Barn

NamnBeskrivning
Anna Mariafödd 5 december 1899 i Andrarum. Anders och Kerstins barn. Flyttar till Vallarum nr 6 för att arbeta som piga. 1922 flyttar Anna Maria till Vallarum nr 8 där hon gifter sig med Anton Vilhelm Ekstrand den 24 februari 1922. Familjen flyttar till Långaröd 1924. Anna Maria Ekstrand bor 1970 på Pensionärsbostaden i Önneköp och där hon avlider den 4 december 1970. Maken Anton Vilhelm Ekstran född den 19 april 1894 i Fränninge bor kvar i pensionärsbostaden fram till sin död den 30 oktober 1978.
Nils Augustfödd 23 augusti 1902 i Fränninge. Anders och Kerstins barn. Flyttar till Östraby den 6 december 1920. Nils August Andersson gifter sig den 16 februari 1941 med Ebba Elisabet Andersson, född den 4 september 1892 i Sköllersta, Örebro län. Familjen är bosatt i Längbro i Örebro kommun där Nils August avlider den 21 augusti 1970 och Ebba Elisabet avlider den 3 februari 1974.
Elsa Ingeborgfödd 16 augusti 1905 i Fränninge. Anders och Kerstins barn. Flyttar 1920 till Vallarum nr 9 för att arbeta som piga. Flyttar till Hellestad 11 april 1924. Elsa Ingeborg gifter sig den 25 mars 1944 med Karl Erik Olsson född den 28 augusti 1906 i Nosaby. Familjen bor på Kapellgatan 1 B i Kristianstad. Karl Erik avlider den 6 maj 1988. Senare bor Elsa Ingeborg på Lasarettsboulevarden 2 B i Kristianstad och där hon avlider den 27 november 1998
Johan Ludvigfödd 2 oktober 1903 i Lund. Ingrid Charlottas barn. Flyttar till Ystad den 10 november 1925. Johan Ludvig Andersson gifter sig den 15 december 1928 med Annie Elvira Maria Andersson född den 24 augusti 1901 i Hörby. Familjen är bosatt på Källhaga i Hörby och där Johan Ludvig avlider den 21 april 1981 och där Annie Elvira Maria avlider den 23 juli 2000.
Ninni Herminafödd 26 oktober 1905 i Nevishög. Ingrid Charlottas barn. Flyttar till St Peters Klosters församling och blir fosterdotter hos murargesällen Janne Henrik Hansson på Klosterlyckan nr 3. Ninni Hermina Larsson, född Hansson gifter sig den 18 april 1925 med Sven Erik Algot Larsson född den 5 december 1900 i Lund. Familjen var bosatt på kv Ugglan nr 17 i Lund och Sven Erik Algot arbetade som montör. Ninni Hermina avlider den 3 juli 1962 i Lund och senare flyttar Sven Erik Algot till Bankgatan 13 i Lund och han avlider den 17 maj 1992.
Anders Gotthardfödd 6 september 1911 i Vallarum. Anders och Ingrid Charlottas barn. Flyttar till Vanstad den 29 november 1926. Anders Gotthard Andersson gifter sig den 26 december 1942 med Britta Inga-Lill Andersson, född den 23 augusti 1914 i Maria Magdalena församling i Stockholm. Familjen är bosatt Djurgårdsgatan 29 i Sävsjö där Anders Gotthard avlider den 26 januari 1972. Senare flyttar Britta Inga-Lill till Göransgatan nr 2 i Vrigstad. Hon avlider den 27 november 2000 i Vrigstad.
Knut Oskarfödd 4 maj 1916 i Vallarum. Anders och Ingrid Charlottas barn. Knut Oskar Andersson gifter sig den 5 juli 1952 med Inez Elisabet Andersson född den 20 februari 1925 i Raus. Familjen är bosatt på Torekovsgatan 3 B i Helsingborg och där Knut Oskar avlider den 1 december 1998. Senare flyttar Inez Elisabet till Hebsackergatan 2 A i Helsingborg och där hon avlider den 7 april 2009.