Anton Persson och Greta Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 22:1 (aktuellt nummer) 22 december 1960 - 1 augusti 1978
Vallarum 22:1 (aktuellt nummer) 15 mars 1957 - 1 augusti 1978
Vallarum 22:1 (aktuellt nummer) 12 mars 1948 - 1 augusti 1978
Vallarum 13:3 (avregistrerat nummer) 22 december 1960 -
Vallarum 8:26 (avregistrerat nummer) 2 april 1963 -
Vallarum 8:25 (avregistrerat nummer) 22 december 1960 -
Vallarum 8:24 (avregistrerat nummer) 12 mars 1948 -
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 15 januari 1974 - 1 augusti 1978
Vallarum 8:10 (avregistrerat nummer) 15 mars 1957 -