Anton Olsson och Maria Linnea Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:47 (avregistrerat nummer) 29 november 1923 - 26 augusti 1950
Vallarum 14:19 (avregistrerat nummer) 29 november 1923 - 26 augusti 1950
Vallarum 14:18 (avregistrerat nummer) 29 november 1923 - 26 augusti 1950
Vallarum 8:30 (avregistrerat nummer) 29 november 1923 - 26 augusti 1950

Anton Julius Olsson var född den 11 november 1897 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Ola Månsson och hans hustru Johanna Sandell. Anton Julius Olsson gifter sig den 7 augusti 1925 med Maria Linnea Månsson som var född den 13 maj 1906 i Vallarum nr 8. Familjen är bosatt på Vallarum nr 8:30 och där Anton Julius avlider den 6 december 1950. Maria Linnea gifter om sig och är senare bosatt på Solkullen i Vollsjö och där hon avlider 15 oktober 1991.

Bouppteckning efter Anton Olsson Sandell som avled på Vallarum nr 8 den 26 december 1950.

Barn

NamnBeskrivning
Edith Violafödd den 23 februari 1926 i Vallarum. Edit Viola Mårtensson gifte sig den 22 februari 1947 med Bror Ingvar Mårtensson som var född den 31 juli 1917 i Fränninge. Familjen var senare bosatt i Sjöbo på Törnedalsgatan 30 g och Edith Viola avlider den 2 september 1997. Senare är Bror Ingvar bosatt på Skytteparksvägen 28 D i Örkelljunga och han avlider den 14 oktober 2006.