Anton Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:20 (avregistrerat nummer) 29 november 1923 -
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 27 maj 1932 - 27 maj 1932