Anton Nilsson och Frida Nilsson, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 20:6 30 november 1942 - 13 mars 1954
Fränninge 7:22 (aktuellt nummer) 10 september 1954 - 19 september 1963
Hårderup 2:9 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 oktober 1932 - 13 mars 1954

Nils Anton Nilsson var född den 29 november 1894 i Onslunda och han var son till åbon på Onslunda nr 20 Nils Nilsson och hans hustru Anna Nilsdotter. Anton gifter sig den 9 augusti 1919 med Frid Amalia Andersson som var född den 7 februari 1897 i Lövestad. Frida var dotter till arbetaren Anders Persson och hans hustru Boel Nilsson i Släboskogen nr 1 i Lövestad. Familjen är senare bosatt på Andréegatan 13 i Malmö, Sankt Pauli och där Anton avlider den 10 maj 1970. Frida flyttar så småningom till Pensionärshemmet på Fränninge nr 7 och hon avlider den 8 januari 1986.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten bestod av 13 hektar varav åkermark utgjorde 11,5 hektar. 2 hektar mark var nu i september 1944 var täckdikad. Vatten var indraget i djurstallarna men inte i boningshuset. El för belysning var indraget.

Barn

NamnBeskrivning
Erik Ragnar Adrian född den 25 april 1922 i Brösarp. Erik Ragnar Adrian gifte sig den 6 oktober 1946 och han är senare bosatt på Bäckgården 1 i Eslöv och han avlider den 11 februari 1999.
Herta Mary Josefinfödd den 12 april 1925 i Brösarp. Herta Mary Josefin Nilsson gifter sig den 16 juli 1949 med Erik Helmer Nilsson som var född den 22 september 1924 i Södra Åsum. Familjen är bosatt på Odensgränd 6 i Sjöbo och där hon avlider den 16 januari 1984. Erik Helmer är senare bosatt på Lillgatan 5 i Sjöbo och han avlider den 31 januari 1999.
Birgit Ingeborgfödd den 15 oktober 1929 i Brösarp