Nils Anton Nilsson och Annie Ingeborg Nilsson, född Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 12:7 (avregistrerat nummer) 14 april 1932 - 1 maj 1939

Arrendatorn Nils Anton Nilsson föddes den 5 augusti 1902 i Långaröd och var gift med Annie Ingeborg Håkansson född den 20 juni 1907 i Vallarum. Nils Anton kom från Långaröd den 19 februari 1926. Annie Ingeborg var dotter till Åbon Johan Vilhelm Håkansson född 27 augusti 1879 i Vollsjö och hans hustru Anna Karolina Borg född 25 maj 1884 i Vallarum, Hon kom till Hårderup 5 från Vallarum nr 8 1926. Nils Anton och Annie Ingeborg gifte sig den 17 april 1926. Nils Anton var son till arrendatorn på Önneköp nr 3 Nils Sigfrid Nilsson och hans hustru Elna Andersdotter.
Dom hade en fosterson, Tage Anton Lovén född den 3 september 1927 i Fränninge. Moder var Rut Ingeborg Lovén och han kom från Vollsjö den 24 november 1933 och han flyttade till Raus i Helsingborg den 15 april 1936. Senare är familjen folkbokförd på Slångatan 8 E i Hörby och där Annie Ingeborg avlider den 13 februari 1988 och Nils Anton avlider den 10 november 1988.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Stig Allanfödd den 26 november 1927 i Hårderup. Nils Stig Allan avlider den 30 november 1927 i Hårderup utav "medfödd svaghet".
Nils Agne Sigvardfödd den 8 oktober 1936 på Lunds BB. Nils Agne Sigvard gifte sig och han skiljer sig den 4 oktober 1979. Han var bosatt på Bäckabrinken 71 E i Kävlinge och han avlider den 18 mars 2012.
Bror Sven Allanfödd den 9 februari 1939 på Lunds BB.