Anton Georg Nilsson och Betty Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:6 (aktuellt nummer) 3 april 1918 - 17 april 1930
Hårderup 4:23 Bombi Bitt Huset (aktuellt nummer) 18 februari 1939 - 28 december 1968

Anton Georg Nilsson var född den 10 mars 1890 i Fränninge nr 24 och han var son till åbon Nils Larsson och hans hustru Emma Torkelsson. Anton gifter sig den 12 april 1915 med Betty Persson född den 29 januari 1887 i Lövestad. Betty var dotter till åbon Per Nilsson och hans hustru Bengta Månsdotter. Betty var endast ett år gammal när hennes mamma avled i lungsot och hon var två år när hennes pappa avled utav kräfta. Medan dom bor kvar i Vallarum 5:6 så avlider Betty den 8 mars 1930 utav kronisk ledgångsreumatism och Anton Georg bor kvar fram till 1938 då han säljer gården. Han bosätter sig på Hårderup nr 4:23 och där han avlider den 1 november 1968.

Bouppteckning efter Betty Nilsson, född Persson som avled på Vallarum nr 5 den 8 mars 1930.

Den 17 april 1930 förrättades bouppteckning efter hustrun Betty Nilsson på Vallarum nr 5, född 1887, gift 1915 med efterlevande maken hemmansägaren Anton Nilsson och död den 8 mars 1930 och efterlämnade maken hemmansägaren Anton Nilsson, Vallarum. I bouppteckningen upptogs fastigheten 5/176 mantal Vallarum nr 5 som makarna gemensamt under äktenskapet förvärvat med lagfartsbevis daterat den 12 april 1918 och upptogs till taxeringsvärdet på 8 600 kr. Dom sammanlagda tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 15 828 kr och det fanns skulder på 2 385 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 13 443 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Eva Mada Svenborgfödd den 29 juni 1915 i Lövestad. Hon avlider den 5 oktober 1922 utav sockersjuka.