Anton Vilhelm Ekstrand och Anna Maria Ekstrand, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:22 (aktuellt nummer) 12 december 1931 - 2 mars 1962

Anton Vilhelm Ekstrand var född den 19 april 1894 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Anders Mårtensson Ekstrand och hans hustru Anna Ekstrand, född Nilsson. Anton gifter sig 24 februari 1922 med Anna Maria Andersson som var född den 5 december 1899 i Andrarum. Anna Maria var dotter till åbon på Ilstorp nr 7 Anders Nilsson och hans hustru Kjerstin Persson. Familjen kom till Vallarum från Långaröd den 24 april 1931. Familjen är senare bosatt på pensionärsbostaden på Önneköp 877, Långaröd och där Anna Maria avlider den 4 december 1970 och där Anton avlider den 30 oktober 1978.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 7,1 hektar mark varav 4,4 hektar var åkermark och 2,5 hektar var skogsmark. Det fans ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade endast en jordbruksmaskin och det var en hästräfsor på hjul. Vatten och avlopp fanns installerat i boningshuset men inte i stallarna. Elektricitet fanns för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Anton och Anna Marias barn:
Signe Gunhildfödd den 26 december 1928 i Långaröd.