Anton Andersson (Hårderup)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 17:1 (aktuellt nummer) 8 februari 1946 - 30 maj 1962
Hårderup 6:7 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 december 1932 -
Hårderup 6:6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 december 1932 -
Hårderup 6:5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 december 1932 -
Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 januari 1960 – 23 januari 1960

Anton Andersson var född den 11 juli 1907 i Fränninge och han var son till Anders Persson och hans hustru Anna Nilsson på Hårderup nr 6. Anton förblir ogift hela livet och han är senare bosatt på Vollsjö nr 31 i Östra Säteriet. Anton avlider den 14 mars 1978.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 30,5 hektar varav 19,5 hektar åker och 10,5 hektar skog. Åkermarken var delvis täckdikad och man hade en gödselstad byggd av cement. Man hade investerat i ett antal jordbruksmaskiner och man var även delägare i en konstgödselspridare. Vattenledning finn in i stallarna men ej i boningshuset. Elektricitet fanns indragen för belysning och son drivkraft.