Annette Olofsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:28 (aktuellt nummer) 15 februari 1922 - 10 november 1941

Annette Tornberg, född Olofsson var född den 18 december 1885 i Molleröd och hon var dotter till den tidigare ägaren av fastigheten Gustava Hammarberg. Annette gifte sig men hon skiljer sig den 3 juli 1941. Hon är bosatt i Vollsjö i kvarteret Linden nr 3 och Annette avlider den 14 januari 1965.