Anna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer) 16 augusti 1923 - 20 juni 1947
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 18 maj 1946 – 2 december 1954

Anna Persson var född den 29 september 1883 i Hårderup och hon var dotter till de tidigare ägarna av fastigheten Per Svensson och hans hustru Hanna Jönsdotter. Anna Persson förblir ogift och är senare bosatt på Vollsjö 31:72 tillsammans med sin syster. Anna avlider den 3 december 1966.