Anna Greta Persson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:36 (aktuellt nummer) 23 februari 1911 - 21 september 1942
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 26 september 1942 - 18 oktober 1952

Anna Greta Persson var född den 28 september 1867 och hon var dotter till åbon på Vallarum nr 14 Pehr Pehrsson och hans hustru Anna Greta Sjöbeck. Anna Greta förblir ogift och är bosatt i Vallarum och hon avlider den 26 september 1952.