Anna Persdotter (änka efter Håkan Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 10 mars 1910 - 23 februari 1913