Anna Pehrsdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer)

Omyndiga Anna Pehrsson, dotter till Pehr Persson