Anna Olsson, född Svensson och Sven Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:28 (avregistrerat nummer) 18 mars 1922 -
Vallarum 14:42 (aktuellt nummer) 2 december 1921- 12 juli 1940
Vallarum 14:39 (aktuellt nummer) - 8 februari 1934
Vallarum 14:36 (avregistrerat nummer) - 8 februari 1934
Vallarum 14:34 (avregistrerat nummer) - 8 februari 1934
Vallarum 14:23 (avregistrerat nummer) 18 maj 1918 - 8 maj 1924
Vallarum 8:28 Fredriksborg nr 1 (aktuellt nummer) 18 juli 1895 - 2 september 1926

Anna Olsson, född Svensson var född den 28 april 1871 i Östra Kärrstorp. Anna var dotter till åbon Sven Pehrsson och hans hustru Bengta Olsdotter i Ellestorp i Östra Kärrstorp. Anna som är handelsidkerska äger fastigheten och gifter sig den 12 juli 1902 med handlaren Sven Olsson som var född den 10 maj 1875 i Fränninge. Sven kom till Vallarum 8 ifrån Vallarum 14 i samband med vigseln. Familjen flyttar till Vallarum nr 14 1920. Sven avlider den 25 april 1945 och Anna avlider på Vallarum 14:39 den 7 november 1956.

Bouppteckning efter Sven Olsson som avled på Vallarum den 25 april 1945.

Bouppteckning efter Anna Olsson född Svensson som avled på Vallarum 14 7 november 1956.

 

 

Barn

NamnBeskrivning
Sven Hildingfödd den 10 maj 1875 i Vallarum. Sven Hilding Olsson konfirmeras i Eslöv och han tar studenten och han flyttar till Kungsholms församling i Stockholm den 22 april 1929 och han gifter sig den 1 juni 1935 med Tekla Charlotta Ahlberg som var född den 8 september 1907 i Haparanda. Familjen är bosatt på Erik Sandbergsgatan 26, V i Solna och han avlider den 26 maj 1973. Senare är Tekla Charlotta Olsson bosatt på Larsbergsvägen 30 i Lidingö. Hon avlider den 6 januari 1993.
Linnea Gunborgfödd den 22 november 1905 i Vallarum. Linnea Gunborg var gymnastikdirektör och hon gifter sig den 17 juli 1932 med den tyske operasångaren Eugen Arno Schellenberg som var född den 16 november 1903 i Königsberg i Tyskland. Bosatt i Vallarum 14 avlider Linnea Gunborg den 2 juni 1943 och Eugen Arno avlider 1983.