Anna Nilsson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:28 Stjärnelund (aktuellt nummer) 16 juli 1941 - 29 april 1949
Vallarum 9:28 Stjärnelund (aktuellt nummer) 28 mars 1882 - 16 september 1909