Anna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:11 (aktuellt nummer) 20 januari 1829 - 20 januari 1845