Anna Lundqvist, född Hansson (änka efter Johan Lundqvist)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:35 (aktuellt nummer) 10 oktober 1925 - 1 maj 1933