Anna Johansson (änka efter Lorentz Johansson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:48 (aktuellt nummer) 19 juli 1958 - 29 juli 1961