Anna (Hanna) Eriksson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 december 1916 -2 juli 1920

Anna Eriksson född den 15 oktober 1845 i Stora Herrestad var husägare och änka efter arrendatorn Anders Andersson som avled den 25 september 1914. Anders avled på Hörby lasarett utav hjärnblödning och han begravdes den 4 oktober 1914. Anna kom till Hårderup nr 6 1916 ifrån närmast ifrån Hårderup nr 7.

Barn

NamnBeskrivning
Oscar Edvardfödd 30 oktober 1875 i Ystad. Arbetare. Flyttar 1899 till Bjälkhult. Han gifter sig den 28 maj 1898 med Johanna Andersson född den 19 juni 1876 i Långaröd. Barn:Malte Sigfrid, född 16 juni 1899 i Fränninge. Avlider den 14 februari 1900. Johan Albin, född 21 juli 1901 i Fränninge.
Johan Albinfödd 11 september 1877 i Ystad. Snickare. Flyttar till Caroli församling i Malmö.
Anna Johannafödd 24 april 1881 i St Köpinge. Flyttar 1913 till Hårderup nr 8 där hon gifter sig med arbetaren och husägaren Johan Svensson född 17 januari 1887 i Sövestad. Dom flyttar till Hårderup 6 och bosätter sig hos Anna (Hanna). Den 6 juni 1918 skiljs paret genom beslut av domstol och Johan flyttar till Helsingborg och Anna Johanna flyttar till Hårderup nr 9 där hon den 15 juni 1921 gifter sig med arrendatorn Anders Nilsson Vidéen och dom får tillsammans nio barn.