Anna Hammarlund

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:27 (aktuellt nummer) 5 juli 1960 - 1 april 1972

Anna Hammarlund var född den 11 oktober 1884 i Fränninge och hon var dotter till tidigare ägare av fastigheten smeden Ola Hammarlund och hans hustru Johanna Nilsson. Anna Har bott på föräldragården hela livet och hon är ogift. Anna övertar fastigheten 1960 och lever här fram till sin död den 13 november 1971.