Anna Elida Andersson Thulin

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:61 Thulins hus (aktuellt nummer) 19 maj 1945 - 6 december 1946

Anna Thulin
Olof Nilsson Fält
Västra boningslängan hos Ola Möllare. Fotot tagit innan nya boningslängan byggdes.
Fotot tagit i mitten av 1930-talet.