Anna Dorothea Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:32 (aktuellt nummer) 14 april 1934 - 22 juli 1957

Anna Dorthea Persson var född den 6 februari 1895 i Fränninge och hon var dotter till Per Olsson och hans hustru Elna Olsson. Anna Dorothea var ogift och hon arbetade som poststationsföreståndarinna och hon var bosatt på Vallarum 9:32. Anna Dorothea avlider den 16 juli 1959 i Vallarum.