Anna Carlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:41 (aktuellt nummer) 12 augusti 1958 -

Ida förblev ogift hela livet men hon fick en dotter som var född den 29 juni 1901. Dottern hette Anna Martina Elvira Andersson och hon gifte sig den 14 september 1936 med Axel Einar Carlsson som var född i Lunds stadsförsamling den 16 augusti 1900. Familjen var bosatt på Kristianstadsvägen 27 A i Hörby
och här avlider Anna Martina Elvira den 3 december 1990. Axel Einar avlider i Bjälkhult den 7 juni 1991.