Anna Borg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:40 (avregistrerat nummer) 30 juni 1933 - 6 april 1959
Bjälkhult 1:37 30 juni 1933 - 6 april 1959
Bjälkhult 1:27 (avregistrerat nummer) 30 juni 1933 - 6 april 1959
Bjälkhult 1:10 (avregistrerat nummer) 30 juni 1933 - 6 april 1959

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944.

Fastigheten ägdes av Anna Borg men brukades av maken Anders Borg. Fastigheten omfattade totalt 4,5 hektar åkermark och man hade byggt en gödselstad av cement. Vatten fanns ej indraget i stallar eller boningshus men det fanns elektricitet till belysning.