Anna Borg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:40 (avregistrerat nummer) 30 juni 1933 - 6 april 1959
Bjälkhult 1:37 30 juni 1933 - 6 april 1959
Bjälkhult 1:27 (avregistrerat nummer) 30 juni 1933 - 6 april 1959
Bjälkhult 1:10 (avregistrerat nummer) 30 juni 1933 - 6 april 1959