Anna Andersson, änka efter Nils Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 27 november 1920 - 19 november 1925