Anna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 november 1911 - 11 februari 1913
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 november 1911 - 11 februari 1913