Ann-Lis Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 Vallarums Affär (avregistrerat nummer) 16 oktober 1948 - 1 december 1954