Gertrud Persson, född Jönsdotter (änka efter Ola Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:4 (avregistrerat nummer) 1848 - 22 augusti 1859

Gertrud var änka efter åbon Ola Persson.