Dödsbodelägarna efter Nils Peter Sjöberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 1852