Dödsbodelägarna efter Nils Persson och Hanna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:2 (avregistrerat nummer) 1915 - 1920