Anders Olsson Ryberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:20 (avregistrerat nummer) 25 november 1909 - 2 november 1910
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 14 februari 1914 - 14 februari 1914
Starrarp 3:9 (avregistrerat nummer) 20 februari 1902 - 19 april 1909
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 20 februari 1902 - 19 april 1909
Starrarp 3:4 (avregistrerat nummer) 20 februari 1902 - 19 april 1909

Anders Olsson Ryberg var född i Fränninge den 2 januari 1869 och kom från Vallarum nr 6. Anders var son till åbon och nämndemannen Ola Andersson och hans hustru Karna Johnsson. Anders kom till Starrarp 1902 och återvände till föräldragården, Vallarum nr 6, 1909. Han flyttar till Hörby den 12 maj 1925 tillsammans med sin hushållerska Johanna Andersson född i Långaröd den 20 mars 1871. Anders förblir ogift hela livet och avlider på Hörby nr 1, Ystadsvägen den 12 augusti 1946.